Istorijat kompanije

Pekara 1 Maj A.D. sa svojom tradicijom dugom 70 godina danas predstavlja najvećeg proizvođača hleba i peciva na teritoriji opštine Vršac. Od osnivanja pa do danas Društvo je neprestano težilo napredovanju, pružanju visokokvalitetnih usluga i proizvoda i profesionalnom razvitku svojih zaposlenih.

Prvo pekarsko preduzeće u Vršcu osnovano je 1946. godine pod nazivom Pekarsko preduzeće "Budućnost". U svom sastavu je imalo 15 radnika, a dnevna proizvodnja je iznosila oko 1000 kg. 1954. godine dolazi do preseljenja Pekare u današnje prostorije u ulici 2. Oktobra br. 92, kada se nabavlja i ugrađuje nova oprema i dve parne peći, a kasnije i takozvana "palato" peć. Ove godine dolazi i do promene naziva preduzeća kada dobijamo današnji naziv Pekara 1 Maj A.D.. Veća i ozbiljnija modernizacija proizvodnih pogona nastupa 1970. godine kada je puštena u rad prva moderna linija za proizvodnju hleba. 1976. godine ugrađuje se nova oprema za proizvodnju peciva, a 1987. puštena je u rad još jedna linija za proizvodnju hleba i nabavljeno je više transportnih sredstava za prevoz hleba i peciva.

Vršačka pekara je na svom razvojnom putu imala više transformacija, organizacionih i statusnih promena i to: 1959. godine Pekara ulazi u sastav Mlinskog preduzeća "Žitobanat", 1962. godine dolazi do spajanja Pekarske zadruge "Trdbenik", 1973. godine Pekara 1 Maj A.D. ulazi u sastav "PKB", a od 1980. je u sastavu "Agropanonije" iz Vršca. Od 1990. godine Pekara postaje samostalno preduzeće.

Pored svojih 6 specijalizovanih prodavnica Pekara 1 Maj A.D. danas snabdeva i oko 200 prodajnih mesta i drugih objekata na teritoriji opština Vršac, Bela Crkva i Plandište. Pekara u svom sastavu ima prosečno 80 zaposlenih, raspolaže modernom opremom za proizvodnju i transport svežih proizvoda pripremljenih od visokokvalitetnih sirovina.

Misija

Osnovni zadatak nam je da zadovoljimo potrebe potrošača kvalitetnim i zdravim proizvodima, a da time pozitivno delujemo na sveukupan razvoj društvene zajednice. Proizvodimo i plasiramo na tržište hleb, peciva, kolače i druge vrste pekarskih proizvoda visokog kvaliteta koji našim potrošačima pružaju vitalnost i energiju svakoga dana.

Vizija

Usmereni ka budućnosti, težimo ka proširenju asortimana praćenog željom i potrebom potrošača, usavršavanju postojeće tehnologije, razvitku visokokvalitetnih proizvoda i usluga kao i objedinjavanju naučnih dostignuća sa potrebama naših cenjenih kupaca na obostrano zadovoljstvo. Želimo da zadržimo vodeću poziciju na lokalnom tržištu i usavršimo naš sistem pružanja usluga.